Optimaliseren depotwerking en -inrichting

Het depot is de ruimte waar objecten rusten tussen gebruik in. Het depot is in principe niet de laatste rustplaats van voorwerpen. Hoewel depots vaak gezien worden als een statische ruimte is beweging in depots en van voorwerpen veel voorkomend. De inrichting van het depot heeft een directe impact op deze bewegingen. Daarom is een goed uitgedachte inrichting van een depot noodzakelijk.

De tijd die besteed wordt aan het in kaart brengen van wensen en protocollen wordt meer dan terugverdiend in de jaren waarin het depot wordt gebruikt. Dit geldt niet alleen voor de soort stellingen en de wijze waarop deze in het depot worden geplaatst, maar ook voor de maatvoering van de vakken en de hoogte van de staanders. Daarbij komt dat de maatvoering van de dozen in verhouding moet zijn met zowel de bedoelde inhoud als de beschikbare ruimte. Ruimte in de stellingen, maar ook ruimte in de logistiek rondom het depot.

Medewerkers van Object hebben ervaring opgedaan in kleine vrijwilligers organisaties zonder budget, professionele museum organisaties met toereikende (vaak verkeerd gebruikte) budgetten, kerkfabrieken, particulieren, handelaars en verzamelaars. Deze ervaring gebruiken we graag om u in uw uitdagingen te helpen.

Elke organisatie, elk object is uniek. Daarom vinden we het belangrijk om een maatoplossing voor uw specifieke vraag uit te werken.

Aarzal niet om uw vraag voor te leggen aan ons team, we komen graag langs om onze werking toe te lichten. Mochten we er zelf niet uit komen dan verwijzen we u graag door naar een van onze velen contacten en externe specialisten

Contacteer Object

Heb je een gerichte vraag of wil je meer weten over onze werking?

Aarzel niet om ons te contacteren. Bel ons op het nummer +32 492 45 22 68 of mail naar info@object-care.be.