INTAKE

De zorg voor uw collectie start bij binnenkomst in onze vestiging. Voorwerpen volgen standaard een strenge intake procedure waarbij we een quarantaine periode inlassen. Onderdeel van deze intake procedure is een conditiecheck van de voorwerpen, zo zijn we zeker dat we geen aangetaste collectie in onze depots binnenbrengen. Indien een voorwerp toch getroffen is, worden vervolgstappen steeds met de opdrachtgever besproken. In afwachting van een beslissing wordt, de conditie van jouw voorwerp op de voet gevolgd.

PLAATSING VW

De collecties worden in depot geplaatst onder begeleiding van een restaurator preventieve conservering. Op deze manier kunnen wij een optimale opslag garanderen die rekening houdt met individuele noden van de voorwerpen.

plaatsing volgens de noden van de voorwerpen
klimaatuitdraai november 2022

MONITORING

Onze depotruimtes worden continu gemonitord. Zo maken wij gebruik van het CHARP dashboard om 24/24 inzage te hebben in het verloop van temperatuur en zowel absoluut als relatief vochtgehalte. Als klant heeft u in realtime inzage, in deze data.

Het IPM plan op onze site omvat periodieke controle op de aanwezigheid van insecten en schimmelsporen in de verschillende ruimtes. Een ander aspect van dit plan is het geïmplementeerde onderhoudsschema. Onze depotruimtes zijn stofvrij, hierdoor hebben we geen last van vervuiling van buitenaf. We weten dat het bewaren van erfgoed, kunst en archief vaak een behoorlijke impact heeft op de luchtkwaliteit binnen deze ruimtes. Daarom maken we periodiek gebruik van goede bacteriën (BioOrg) om de lucht te zuiveren.

Meer lezen

BioOrg certificaat
nooddepot

CALAMITEITEN

Voorwerpen in onze zorg worden bij intake opgenomen in ons calamiteitenplan. Als ervaringsdeskundige inzake calamiteiten hebben wij binnen onze vestiging het risico op schade betreffende de 10 schadefactoren tot een minimum kunnen herleiden.

Klanten hebben inzage in ons CHV-plan, incl. risicoanalyse.

NOODDEPOT

Heeft u binnen uw organisatie te maken met een calamiteit? Bent u op zoek naar een bewaarplaats voor de getroffen collectie? Wij beschikken over afgesloten ruimtes waar jouw collectie op de voet gevolgd wordt, zo kunnen we vervolgschade beperken vermijden.

Bent u getroffen door een calamiteit die uw collectie/objecten treft, bel +32 492 45 22 68.